This Life

这一世

一孕一生坠地哭
一哺一喂报慈恩
一屋一家不觉苦
一车一路上学堂
一痴一情佛尤怜
一病一改苦命运
一寻一遇三生缘
一修一持增福慧
一忍一静度劫难
一步一心不回转
一呼一吸修禅定
亦师亦友是良缘
一世一悟终不悔
一悟一觉皆放下
一接一引佛子归
一回一望这一世